my-ip-is.com Användarvillkor

min ip är
Denna webbplats ("Site") tillhandahålls av Pk Holding BV ("The Company") och kan / får användas endast för informationsändamål. Genom att använda webbplatsen eller hämta material från webbplatsen godkänner du att följa villkoren i detta meddelande.

Användning av innehåll av My-IP-is.com


Inget innehåll på denna webbplats är upphovsrättsskyddat av Företaget eller andra personer och enheter som tillhandahåller information till webbplatsen. Användare som använder webbplatsen beviljas en begränsad icke-exklusiv licens för att använda webbplatsen och dess innehåll endast för personlig och icke-kommersiell användning.

Automatiserad nedladdning av Webbplatsinnehåll för att bestämma ett systems IP-adress utan mänskligt ingripande är tillåtet. Om du skriver programvara som behöver automatiskt avgöra ett systems IP-adress, använd en webbplats som tillåter denna typ av aktivitet.

Användare kan skriva ut innehåll från den här webbplatsen som.

Med undantag för vad som är tillåtet i dessa Villkor får innehållet inte reproduceras, säljas, överföras, ändras, omfördelas, vidarebefordras, publiceras eller utnyttjas för något ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från PK Holding BV eller den relevanta ägaren av informationen.

Länkar till och inramning av denna webbplats


Länka och dela är tillåtet.

Länkar till tredje parts webbplatser


Länkar till andra webbplatser som drivs av oberoende tredje parter finns på denna webbplats. Medan företaget tillhandahåller dessa länkar som en tjänst till användarna på denna webbplats, kontrollerar företaget inte dessa länkade webbplatser och ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser. Om inget annat anges, godkänner företaget inte, godkänner eller på annat sätt garanterar noggrannheten i någon information eller innehåll som finns på en länkad webbplats. Dessa platser, inklusive information, material, produkter och tjänster däri, ska användas uteslutande på användarens egen risk.

Felaktigheter och fel


Materialen på denna webbplats kan innehålla felaktigheter och typfel. Företaget garanterar inte materialets noggrannhet eller fullständighet eller tillförlitligheten av råd, yttranden, uttalanden eller annan information som visas eller distribueras via webbplatsen. Du bekräftar att alla beroende av sådana åsikter, råd, uttalanden eller uppgifter ska vara ensamma. Företaget förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, korrigera eventuella fel eller försummelser i någon del av sajten. Företaget kan vid något tillfälle göra några andra ändringar på sajten, materialet på sajten och produkterna, programmen, tjänsterna eller priserna (om några) utan föregående meddelande.

Ingen garanti


Denna webbplats och informationen och materialet på webbplatsen tillhandahålls "SOM ÄR" utan någon representation eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, av något slag, inklusive, men inte begränsat till, garantier för säljbarhet, noninfringement eller lämplighet för något speciellt ändamål.

Under inga omständigheter ska PK Holding BV vara ansvarig för någon enhet för direkta, indirekta, särskilda, följdskador eller andra skador som är relaterade till användningen eller oförmågan att använda innehållet, materialet och funktionerna på webbplatsen eller någon länkad webbplats, även om företaget uttryckligen informeras om möjligheten för sådana skador.

Ändringar av dessa villkor


Dessa användarvillkor uppdaterades senast mars 28, 2018 och ersätt eventuella tidigare användarvillkor. Användarvillkoren kan ändras när som helst. När en sådan ändring görs kommer en reviderad version att läggas ut på denna webbplats. Ändringar kommer att vara effektiva när de publiceras. Det är ditt ansvar att granska användarvillkoren från tid till annan för att vara medveten om sådana ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats anger ditt godkännande av sådana ändringar.